Α/Α Πάγιο € / μήνα (1) Δωρεάν εισερχόμενες/
εξερχόμενες κλήσεις
Έξτρα Χρέωση € / κλήση*
1 29 30 0,99
2 54 60 0,95
3 99 120 0,90
4 189 240 0,85
5 269 360 0,80
6** 429 600 0,75
7** 699 1000 0,73

Στα πακέτα 1 & έως 5 το ωράριο λειτουργίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 22:00

* Σε περίπτωση εξάντλησης των δωρεάν κλήσεων
** Στα πακέτα 6 & 7 το ωράριο λειτουργίας είναι Δευτέρα – Κυριακή 08:00 – 24:00

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δευτέρα έως Κυριακή 08:00-24:00 (16 ώρες x 7) 19€ / μήνα
SMS (1 credit μέχρι 160 χαρακτήρες) 0,10€
Τηλεπικοινωνιακό κόστος εξερχόμενων & προωθήσεων κλήσεων
Σταθερά εντός Ελλάδος Κινητά εντός Ελλάδος Διεθνείς κλήσεις / Ανά ζώνη
0,03 € / λεπτό 0,09 € / λεπτό Βάσει τιμοκ/γου ΟΤΕ

Όλες οι προαναφερόμενες τιμές και χρεώσεις επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

 • (1) Αυτόματη αναπροσαρμογή (ανά τιμολόγιο) σε μεγαλύτερο πακέτο στην περίπτωση συμφερότερης χρέωσης για τον συνδρομητή.Ενημερωθείτε σχετικά* στην «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
 • Σημειώνεται ότι στα διαθέσιμα πακέτα χρήσης ισχύει η πολιτική εκπτώσεων όγκου – volume discount (ακριβότερο πακέτο αντιστοιχεί σε μικρότερο κόστος ανά μονάδα)
 • Το κόστος της επέκτασης του ωραρίου εξυπηρέτησης σε 16 ώρες Χ 7 ημέρες χρεώνεται επιπλέον του βασικού παγίου του προγράμματος τηλεγραμματείας.
 • Η My Office σας προσφέρει τη δυνατότητα χρονοχρέωσης ή σταθερής χρέωσης ανά κλήση. Μετά από τη δοκιμαστική περίοδο αξιολογούμε την κίνησή σας και μαζί επιλέγουμε την πιο συμφέρουσα λύση. Μετά από ολιγόμηνη συνεργασία και για μακροχρόνιες συμβάσεις μπορούμε να προσφέρουμε δυνατότητα σταθερής χρέωσης, ανεξαρτήτως χρόνου εξυπηρέτησης ή κλήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας για τη διαμόρφωση του οικονομικού πακέτου που καλύπτει τις ανάγκες σας.
 • Με την έναρξη της συνεργασίας μας οι συνδρομητές μας καταβάλουν ως εγγύηση ποσό ίσο με Χ 1,5 της μηνιαίας αξίας του παγίου του προγράμματος που έχουν επιλέξει και που απορρέει από την Σύμβαση Υποστήριξης, για την εξασφάλιση, αποκλειστικά, μελλοντικών οφειλών.
 • Για τους ενδιαφερόμενους που κάνουν χρήση της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου ορίζεται εκ των προτέρων ελάχιστος χρόνος συνεργασίας (αν και εφόσον επιθυμούν τη συνέχιση της). Για όσους δεν κάνουν χρήση της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος συνεργασίας ο ένας μήνας.

Ο παρών τιμοκατάλογος έχει υπολογισθεί για κλήσεις διάρκειας χρόνου μέσου όρου 2’ (δύο) λεπτών/κλήση. Σε περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου μέσου χρόνου κλήσεων των δύο λεπτών (2’) θα υπάρχει έξτρα –αναλογική- χρέωση

  Αίτημα Ενδιαφέροντος

  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, ώστε να ενημερωθείτε άμεσα για την υπηρεσία.

  * Πρέπει να αποδεχτείτε την Πολιτική Απορρήτου για να συνεχίσετε!