Υπηρεσία Telemarketing

Θέλετε να ανοίξετε νέα κανάλια επικοινωνίας με το κοινό, καθώς και νέες προοπτικές για την άνοδο των πωλήσεών σας; Τότε, ένας τρόπος για να το επιτύχετε είναι να ακολουθήσετε μια πετυχημένη στρατηγική Telemarketing.

Όταν μιλάμε για το Telemarketing, εννοούμε όλες εκείνες τις διαδικασίες μάρκετινγκ οι οποίες, μέσω της τηλεφωνικής επαφής, στοχεύουν:

 • Στην άμεση επίτευξη πωλήσεων – εισπράξεων
 • Στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν σε μία μελλοντική πώληση – είσπραξη (το κλείσιμο συνάντησης – επαγγελματικού ραντεβού)
 • Στη συλλογή χρήσιμων δεδομένων, με σκοπό την επίτευξη των εταιρικών στόχων

Το τηλέφωνο αποτελεί το εργαλείο που αντισταθμίζει την έλλειψη διαπροσωπικής επικοινωνίας «πρόσωπο με πρόσωπο». Όλα πλέον είναι δυνατόν να πωληθούν μέσω τηλεφώνου! Γιατί, όμως, πολλές υπηρεσίες Telemarketing δεν επιτυγχάνουν τον στόχο τους; Αν και, αρχικά, φαίνεται απλή, η διαδικασία Telemarketing απαιτεί υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, επαγγελματισμό και κατάλληλη εκπαίδευση.

Στη My Office διαθέτουμε το κατάλληλο, εκπαιδευμένο από εμάς, προσωπικό, το οποίο θα σας φέρει άμεσα τα αποτελέσματα που επιθυμείτε. Με την υπηρεσία Telemarketing της My Office αναλαμβάνουμε:

 • Τηλεφωνικές καμπάνιες εξερχόμενων κλήσεων, με στοχευμένη προσέγγιση σε επαφές επιλεγμένης λίστας.
 • Τηλεφωνικές κλήσεις για «follow-up» (σε συνέχεια) προωθητικών ενεργειών, ενεργειών direct marketing κ.ά., με στόχο την επίτευξη άμεσων αποτελεσμάτων (πωλήσεων).

Στην έναρξη της καμπάνιας, σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ δοκιμαστική περίοδο για τον έλεγχο της αποδοτικότητάς της.

Είμαστε διαθέσιμοι 16 ώρες καθημερινά (Δευτέρα – Κυριακή, 8.00 – 24.00).

  Αίτημα Ενδιαφέροντος

  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, ώστε να ενημερωθείτε άμεσα για την υπηρεσία.

  * Πρέπει να αποδεχτείτε την Πολιτική Απορρήτου για να συνεχίσετε!

  Χρέωση Υπηρεσίας

  Α/Α Πάγιο € / άπαξ (1) Δωρεάν εξερχόμενες κλήσεις Έξτρα Χρέωση € / κλήση*
  1 279 360 0,80
  2 449 600 0,78
  3 699 1.000 0,73
  4 1.899 3.000 0,65

  Εφάπαξ Αμοιβή δημιουργίας (set up) της υπηρεσίας που περιλαμβάνει: Σχεδιασμό, επιμέλεια της καμπάνιας, επεξεργασία σεναρίων επικοινωνίας, εκπαίδευση agents, ημερήσιο follow-up report: 99 €

  * Σε περίπτωση εξάντλησης των δωρεάν κλήσεων

  SMS 1 credit (μέχρι 160 χαρακτήρες) 0,10€
  Τηλεπικοινωνιακό κόστος εξερχόμενων & προωθήσεων κλήσεων
  Σταθερά εντός Ελλάδος Κινητά εντός Ελλάδος Διεθνείς κλήσεις / Ανα ζώνη
  0,03€ / λεπτό 0,06€ / λεπτό Βάσει τιμοκ/γου ΟΤΕ

  Όλες οι προαναφερόμενες τιμές και χρεώσεις επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

  • (1) Αυτόματη αναπροσαρμογή (ανά τιμολόγιο) σε μεγαλύτερο πακέτο στην περίπτωση συμφερότερης χρέωσης για τον συνδρομητή. Ενημερωθείτε σχετικά* στην «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ MY OFFICE»
  • Ο παρών τιμοκατάλογος έχει υπολογισθεί για εξερχόμενες κλήσεις διάρκειας χρόνουμέσου όρου 2’ (δύο) λεπτών/κλήση. Σε περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου μέσου χρόνου κλήσεων των δύο λεπτών (2’) θα υπάρχει έξτρα –αναλογική- χρέωση
  • Σε περίπτωση εξάντλησης των κλήσεων και αν χρειαστούν περαιτέρω κλήσεις για την επίτευξη των στόχων της ενέργειας (π.χ. 1.000 επαφές): αναλογική χρέωση βάσει παραπάνω πίνακα / έξτρα κλήση
  • Σας προσφέρουμε δωρεάν δοκιμή της υπηρεσίας Telemarketing της Μy Office. Μπορείτε να έχετε εντελώς δωρεάν τις κλήσεις για 100 επαφές από τη λίστα σας, για να διαπιστώσετε την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας μας
  • Για τους ενδιαφερόμενους που κάνουν χρήση της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου ορίζεται εκ των προτέρων ελάχιστη συνεργασία (αν και εφόσον επιθυμούν τη συνέχισή της) το πακέτο τρία (3). Για όσους δεν κάνουν χρήση της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου ορίζεται ως ελάχιστη συνεργασία το πακέτο ένα (1)
  • Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους. Το 1ο τιμολόγιο -με την πάγια χρέωση του μηνός (που θα προεπιλέξετε) συν την εφάπαξ αμοιβή δημιουργίας (set up) της υπηρεσίας τα 99€- θα εκδοθεί με την έναρξη της συνεργασίας μας και την υπογραφή της σύμβασης έργου και θα εξοφληθεί άμεσα (πριν την έναρξη της κύριας καμπάνιας και μετά τη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο).
  • Εκτιμώμενος αριθμός τελικών επαφών / εβδομάδα για Telemarketing campaign:Θα διαμορφωθεί ανάλογα, για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος κλεισίματος ραντεβού / εβδομάδα.
  • Οι λίστες των τηλεφωνικών νούμερων στις οποίες θα τρέξουν οι εξερχόμενες καμπάνιες, θα δοθούν από εσάς σε αρχείο MS Office Excel βάσει προδιαγραφών που θα σας υποδείξει η My Office, για να είναι κατάλληλες για την αυτόματη εισαγωγή τους στο πληροφορικό σύστημά μας. Τα κείμενα που θα επικοινωνηθούν στην καμπάνια θα δοθούν από εσάς σε αρχείο MS Office Word.