Είστε ελεύθερος επαγγελματίας και δεν προλαβαίνετε να εξυπηρετήσετε όλους τους πελάτες σας; Διευθύνετε μια μικρή επιχείρηση και αδυνατείτε να αντεπεξέλθετε στο μεγάλο κόστος αποκλειστικής γραμματειακής υποστήριξης; Προτιμάτε να αφιερώνετε όλον τον χρόνο και την προσοχή σας στην εργασία σας και όχι στα χρονοβόρα διαδικαστικά της; Δεν έχετε χρόνο να απαντήσετε σε όλους τους πελάτες σας; Ξεχνάτε συχνά, λόγω φόρτου εργασίας, να στείλετε απαραίτητα επαγγελματικά έγγραφα, email, fax και sms, να κάνετε μία παρουσίαση ή, απλώς, να γράψετε μία επιστολή; Δεν διαθέτετε τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό;

Η εργασία που πρέπει να κάνετε είναι πάντα περισσότερη από τον χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας! Στη My Office σας προσφέρουμε τον χρόνο και την οργάνωση που χρειάζεστε καθημερινά, για να καλύπτετε στις επαγγελματικές σας ανάγκες. Έτσι, το όφελός σας είναι πολλαπλό:

 • Αύξηση του διαθέσιμου χρόνου σας για απασχόληση με διοικητικά/αναπτυξιακά θέματα
 • Απαλλαγή διεκπεραίωσης γραμματειακών/εκτελεστικών εργασιών, όπως:
 • Προγραμματισμός συναντήσεων, κλείσιμο – αλλαγή – ακύρωση ραντεβού
 • Τήρηση τηλεφωνικών μηνυμάτων – υπενθυμίσεων,
 • Ανάθεση έργου – ζητήματος – παραγγελίας,
 • Απαντήσεις ερωτημάτων – λύσεις προβλημάτων – οδηγίες
 • Δακτυλογράφηση, επιμέλεια – μετάφραση κειμένων/παρουσιάσεων/επιστολών/αναφορών
 • Διεκπεραίωση έγγραφης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστολή/λήψη φακέλων – fax – email – sms
 • Αναζήτηση πληροφοριών
 • Διευρυμένο ωράριο τηλεφωνικής κάλυψης
 • Απαλλαγή προβλημάτων διαχείρισης και απουσίας προσωπικού, π.χ. λόγω ασθένειας, αδειών, εγκυμοσύνης κ.ά.
 • Ικανοποίηση των πελατών σας
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων και δαπανών εξοπλισμού
 • Αποφόρτιση από την πίεση χρόνου, λόγω ταχύτερης διεκπεραίωσης των εργασιών σας
 • Διευκόλυνση της επαγγελματικής σας κινητικότητας

Είναι ιδανική, διότι σας παρέχει υψηλής ποιότητας Γραμματειακές Υπηρεσίες, άμεσα και γρήγορα, όποτε τις χρειάζεστε. Είναι αναντικατάστατη, διότι σας παρέχει το δικό σας, πλήρως εξοπλισμένο γραφείο.

Ο χρόνος είναι πλέον με το μέρος σας! Πέραν των εκπροσώπων της που προσφέρουν άμεση και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, η My Office πραγματικά καινοτομεί: για την παροχή των υπηρεσιών της, χρησιμοποιεί την Τηλεγραμματεία μέσω Διαδικτύου, κάτι πρωτόγνωρο στον ελλαδικό χώρο.

Για την καινοτομία αυτή, έχει λάβει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με αριθμό 1006340 και αριθμό Διεθνούς Ταξινόμησης G060Q 10/00. Έως τώρα, η υπηρεσία αυτή διατίθετο μέσω τηλεφώνου ή/και Fax, γεγονός που δημιουργούσε προβλήματα στην έγκαιρη ενημέρωση και απευθείας παράδοση της πληροφορίας και, κατ’ επέκταση, στην ανταπόκριση – εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Η Τηλεγραμματεία μέσω Διαδικτύου μάς επιτρέπει την άμεση υποστήριξη των απομακρυσμένων συνδρομητών μας με Αμφίδρομη Επικοινωνία: πρόσβαση των συνδρομητών 24 ώρες το 24ωρο/365 ημέρες τον χρόνο, αποτελεσματική διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, πρόσβαση στα ραντεβού τους, καθώς και στα στοιχεία των πελατών τους, καταχώρηση νέων ραντεβού ή ακύρωση υπαρχόντων, ανάγνωση fax, ακρόαση των μηνυμάτων του φωνητικού ταχυδρομείου, εσωτερική επικοινωνία του συνδρομητή με την εταιρεία και πολλά άλλα.

Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών από τη My Office βασίζεται, επιπρόσθετα, στην άρτια εκπαίδευση, άριστη κατάρτιση, υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών της. Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες αξιόπιστες και εξειδικευμένες, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, σε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών που έως τώρα τις στερούνταν. Έτσι, απελευθερώνει τον Ελεύθερο Επαγγελματία και στηρίζει τον Επιχειρηματία, αναπτύσσοντας ισχυρούς επαγγελματικούς δεσμούς και σχέσεις συνεργασίας.

Επιλέγοντας τη My Office, εξασφαλίζετε:

 • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και εξυπηρέτησης από τους εκπροσώπους – γραμματείς της εταιρείας μας, με συνέπεια, εχεμύθεια, ευγένεια και προθυμία
 • Επαγγελματισμό, χάρη στις διαδικασίες επιλογής, εκπαίδευσης, παρακίνησης και αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού μας
 • Σύγχρονη και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία ποιοτικών υπηρεσιών
 • Οφέλη που προκύπτουν από την ανώτατου επιπέδου κατάρτιση, εμπειρία και γνώσεις management των στελεχών μας στην παροχή υπηρεσιών, στην ικανοποίηση πελατών και στην εισαγωγή νέων υπηρεσιών
 • Αποτελεσματική διαχείριση επαφών με τους πελάτες σας
 • Διοικητική υποστήριξη που αναβαθμίζει την εταιρική σας οργάνωση και οδηγεί σε ταχύτερη διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων σας
 • Αύξηση της παραγωγικότητάς σας που οδηγεί στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της δυναμικής της επιχείρησής σας
 • Βέλτιστο προγραμματισμό των συναντήσεών σας, με αποτέλεσμα το κλείσιμο περισσότερων ραντεβού
 • Ενίσχυση του κύρους και της εικόνας της επιχείρησής σας, λόγω της άριστης γραμματειακής στελέχωσης και της βέλτιστης παρεχόμενης οργάνωσης και εξυπηρέτησης
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση, με προσωποποιημένες υπηρεσίες σε εσάς και τους πελάτες σας
 • Υψηλό βαθμό ικανοποίησης των πελατών σας, λόγω της αδιαμφισβήτητα ποιοτικής εξυπηρέτησής σας
 • Ευκολία και άνεση, χάρη στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και στη διαθεσιμότητα εξυπηρέτησής μας
 • Ευελιξία και λειτουργικότητα, χάρη στις καινοτόμες υπηρεσίες μας, με τη Διανομή – Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών μέσω Internet, σε οποιοδήποτε χώρο, ανά πάσα στιγμή
 • Εξοικονόμηση κόστους με χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα σε σχέση με full ή part time γραμματεία
 • Υποστήριξη με προστιθέμενη αξία χωρίς όρια (στις κλήσεις) και δεσμεύσεις (στο προσωπικό, στον χώρο στέγασής του κ.ά.)
 • Συμμετοχή σε πρόγραμμα πιστότητας, με εκπτωτική πολιτική σε μακροχρόνιες συνεργασίες

Η Τηλεγραμματεία έρχεται να καλύψει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δεν έχουν την οικονομική άνεση να προσλάβουν αποκλειστική γραμματέα. Παρά τη δύσκολη σημερινή συγκυρία, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, αφού εταιρείες και ιδιώτες έχουν πλέον τη δυνατότητα μερικής γραμματειακής υποστήριξης σε χαμηλό κόστος.

Παράλληλα, επεκτείνει το ωράριο γραμματειακής υποστήριξης πέραν του παραδοσιακού 9πμ-5μμ, ακόμη και σε εταιρείες που διαθέτουν γραμματεία. Έτσι, μία υπάλληλος Τηλεγραμματείας, ουσιαστικά, κατανέμει τον χρόνο της σε διάφορες επιχειρήσεις, που αλλιώς δεν θα είχαν το προνόμιο τέτοιων υπηρεσιών.

Η Τηλεγραμματεία δεν ανταγωνίζεται, λοιπόν, την παραδοσιακή γραμματεία, αλλά τη συμπληρώνει. Προσφέρει νέες υπηρεσίες και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας άμεσα, αλλά και έμμεσα, συμβάλλοντας στην παραγωγικότητα των πελατών της.

Επιλέγοντας τις Υπηρεσίες Τηλεγραμματείας της My Office, κερδίζετε (ενδεικτικά):

 • Ενίσχυση του κύρους και της εικόνας της επιχείρησής σας, λόγω της άριστης γραμματειακής στελέχωσης και της βέλτιστης παρεχόμενης οργάνωσης και εξυπηρέτησης
 • Ευκολία και άνεση, χάρη στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και στη διαθεσιμότητα εξυπηρέτησής μας
 • Ευελιξία και λειτουργικότητα, χάρη στις καινοτόμες υπηρεσίες μας, με τη Διανομή – Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών μέσω Internet, σε οποιοδήποτε χώρο, ανά πάσα στιγμή
 • Εξοικονόμηση κόστους με χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα σε σχέση με full ή part time γραμματεία
 • Υποστήριξη με προστιθέμενη αξία χωρίς όρια (στις κλήσεις) και δεσμεύσεις (στο προσωπικό, στον χώρο στέγασής του κ.ά.)
 • Απαλλαγή προβλημάτων πρόσληψης, διαχείρισης, εκπαίδευσης και απουσίας προσωπικού (π.χ. λόγω ασθένειας, αδειών κ.ά.)

Η Τηλεγραμματεία επιφέρει αυξημένη παραγωγικότητα και, έτσι, αποσβένει το κόστος της σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εστιάστε στην αξία και την ποιότητα των υπηρεσιών μας, μελετώντας με προσοχή τις παροχές και τα οφέλη που εμείς σας παρέχουμε και εσείς καρπώνεστε.

Το κόστος είναι σημαντικά χαμηλότερο συγκριτικά με αυτό της αποκλειστικής γραμματείας, που απαιτεί γραφειακό χώρο, εξοπλισμό, προσωπικό, συντήρηση, λογαριασμούς κ.ά.. Παράλληλα, παύουν να σας απασχολούν ζητήματα αδειών, απουσιών λόγω ασθένειας κ.λπ..

Αναμφίβολα, δίνουμε λύση στην οικονομική κρίση, καθώς τα πακέτα που προσφέρουμε ξεκινούν από τα 29€ το μήνα, με την πάγια χρέωση να είναι ανάλογη με την τηλεφωνική κίνηση κάθε συνδρομητή. Κάθε μήνα, σας αποστέλλουμε αναλυτικό λογαριασμό με όλες τις επιμέρους χρεώσεις και, ανάλογα με τη χρήση σας, σας προτείνουμε το βέλτιστο πρόγραμμα για εσάς, προσαρμοσμένο στις δικές σας απαιτήσεις και ανάγκες.

Σημαντική σημείωση! Ο 1ος μήνας παρέχεται εντελώς δωρεάν, για δοκιμή των τηλεγραμματειακών υπηρεσιών της Μy Office. Σκεφτείτε ότι ένα χαμένο τηλεφώνημα μπορεί να σημαίνει και έναν χαμένο πελάτη!

Με την εγγραφή, παρέχουμε ένα αποκλειστικό τηλεφωνικό νούμερο στον συνδρομητή μας και εκείνος, με τη σειρά του, εκτρέπει σε αυτό όλα τα τηλεφωνικά νούμερα που επιθυμεί. Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εκτροπή κατ’ επιλογή – δηλαδή, όποτε αυτός επιθυμεί ή δύναται – και, έτσι, έχει την πλήρη διαχείριση των εκτροπών και, κατ’ επέκταση, των κλήσεών του από εμάς, καθώς και του κόστους.

Η επικοινωνία με τους συνεργάτες – πελάτες του συνεχίζεται με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που ήδη διαθέτει. Με μία απλή διαδικασία πληκτρολόγησης στην τηλεφωνική του συσκευή, εκτρέπει τις κλήσεις του στον προσωπικό τηλεφωνικό αριθμό που θα του δοθεί. Ο συνδρομητής δύναται να κάνει εκτροπή όποτε το επιθυμεί: όταν δεν θέλει ή δεν μπορεί να απαντήσει, όταν εξυπηρετεί πελάτες και, γενικά, όταν δεν είναι διαθέσιμος. Ακόμη, δύναται να ενεργοποιήσει τη μόνιμη εκτροπή, ώστε να τον εξυπηρετούμε εμείς, υποδεχόμενοι τις κλήσεις του ως το τηλεφωνικό του κέντρο, και προωθώντας τες σε αυτόν (άμεσα) σε τακτική βάση, εφόσον τον ενημερώνουμε και είναι διαθέσιμος να απαντήσει.

Στη συνέχεια, ενεργοποιούμε την υπηρεσία μας και λαμβάνουμε τις κλήσεις του συνδρομητή μας. Η κλήση, αρχικά, έρχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο καλών ακούει το μήνυμα υποδοχής που έχουμε εγγράψει, κατόπιν υπόδειξης του συνδρομητή μας. Κατόπιν, η γραμματέας μας απαντάει με τον τρόπο που ο συνδρομητής έχει υποδείξει, ξεκινώντας τον διάλογο για την εξυπηρέτηση του καλούντος.

Ταυτόχρονα, εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή όλες οι οδηγίες του συνδρομητή για τον τρόπο διαχείρισης των κλήσεών του. Συγκεκριμένα, στη διαχείριση των εισερχόμενων κλήσεων, φιλτράρουμε τις κλήσεις, κρατάμε τα μηνύματα/αιτήματα των καλούντων, παρέχουμε στους καλούντες τις πληροφορίες και απαντήσεις που μας έχει υποδείξει ο συνδρομητής μας, ενίοτε επαναπροωθούμε τις κλήσεις (σε τακτική ή έκτακτη περίπτωση) στον συνδρομητή μας, τον ειδοποιούμε όταν κρίνουμε -σύμφωνα πάντα με τις δικές του οδηγίες – ότι πρόκειται για επείγον περιστατικό και ρυθμίζουμε τα ραντεβού βάσει του προγράμματος και των υποδείξεών του.

Επίσης, μπορούμε να διεκπεραιώνουμε και εξερχόμενες κλήσεις κατόπιν αιτήματος, π.χ. για να ενημερώσουμε συγκεκριμένο συνεργάτη/πελάτη ή να αλλάξουμε κάποιο ραντεβού. Παρέχεται, έτσι, μία εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των κλήσεων για προσωποποιημένη διαχείριση, με προσαρμογή της υπηρεσίας στις ανάγκες του κάθε συνδρομητή. Στην ουσία, πρόκειται ακριβώς για την εξυπηρέτηση που θα είχε ο συνδρομητής, εάν η γραμματέας βρισκόταν στο γραφείο του. Τέλος, μπορούμε να διαχειριζόμαστε διαδικτυακές εφαρμογές του συνδρομητή μας προς διεκπεραίωση εργασιών του, όπως λήψη παραγγελιών, εξυπηρέτηση πελατών, καταγραφή παραπόνων κ.ά..

Για την ενημέρωσή του, ο συνδρομητής μας διαθέτει πολλές και παράλληλες επιλογές. Η καινοτομία μας είναι η πρόσβαση σε Online Ατζέντα – CRM για PCs, Tablets, Smartphones – με επισκόπηση των εισερχόμενων κλήσεων, fax, voice mails, πελατολογίου, ραντεβού, καθώς και ιστορικό των ραντεβού. Αυτό παρέχει στον συνδρομητή τη δυνατότητα να ενημερώνεται από παντού -online και σε πραγματικό χρόνο- για τις εξελίξεις του γραφείου του, να παρακολουθεί βασικές δραστηριότητές του (εισερχόμενες κλήσεις και fax, ραντεβού, πελατολόγιο) και να ανταποκρίνεται άμεσα, βελτιώνοντας την παραγωγικότητά του.

Για τη διαχείριση των εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων, αποστέλλεται στον συνδρομητή ιστορικό (λίστα) με αναλυτική καταγραφή κλήσεων (μέρα και ώρα κλήσης, ποιος κάλεσε, ποια είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας του και για ποιο λόγο κάλεσε), fax, voice mails & ραντεβού έως 7 φορές/μέρα, με email ή fax σε συγκεκριμένες ώρες. Προαιρετικά, ο συνδρομητής δύναται να λαμβάνει τακτική ενημέρωση ανά κλήση με email ή SMS, με τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας. Για έκτακτη ενημέρωση, για επείγοντα θέματα, ενημερώνουμε άμεσα με κλήσεις, SMS ή email, καθώς και για έκτακτες αλλαγές σε ραντεβού με SMS ή email.

Η έλλειψη προσωπικής σχέσης και επαφής με τους πελάτες των επιχειρήσεων που εκπροσωπούμε, πράγματι, μπορεί να φαίνεται σαν ένα εμπόδιο στη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας. Όμως, έχουμε ανιχνεύσει αποτελεσματικούς τρόπους, ώστε να δημιουργούμε «γέφυρες» για την επίτευξη προσωπικής επαφής και να δίνουμε προστιθέμενη αξία στην επικοινωνία μας, καθώς και να διαφοροποιούμαστε από τα Call Centers.

Η εξατομικευμένη (ή η ονομαστική) υποδοχή των κλήσεων από τις γραμματείς μας, αλλά και η εκπαίδευση και η εμπειρία τους, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επαφές με προσωπική χροιά με τους πελάτες των επιχειρήσεων που εκπροσωπούμε. Με την υπόδειξη των πελατών μας και τη δική μας συμβολή, σχεδιάζουμε ειδικά σενάρια επικοινωνίας για κάθε συνδρομητή μας, για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου και την επίτευξη προσωπικής επαφής με τους πελάτες του. Έτσι, παρέχουμε εξατομικευμένη διαχείριση κλήσεων ανά πελάτη μας. Από την άλλη, η ευγένεια, η προθυμία η αποτελεσματικότητα των εκπροσώπων/γραμματέων μας και το χαμόγελο μας συμβάλλουν στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και εξυπηρέτησης.

Όχι, είμαστε πολλά περισσότερα, παρότι μεγάλο μέρος των υπηρεσιών μας βασίζεται στην τηλεφωνική επικοινωνία. Ουσιαστικά, είμαστε ένα Contact Center. Με άλλα λόγια, διαχειριζόμαστε τις επαφές των πελατών μας, μέσα από μια ποικιλία μέσων όπως τηλέφωνο, fax, email, έντυπη αλληλογραφία και διαδραστική online επικοινωνία. Οι εκπαιδευμένοι και έμπειροι εκπρόσωποι της My Office διαχειρίζονται όλες τις επαφές των πελατών σας παρέχοντας άμεση, προσωποποιημένη, εχέμυθη, γρήγορη και χωρίς λάθη εξυπηρέτηση.

Στη My Office, λοιπόν, σας προσφέρουμε αξιόπιστη και επαγγελματική γραμματεία, προβάλλοντας την καλή εικόνα της επιχείρησής σας, υποστηρίζοντας την καλή της λειτουργία σε καθημερινή βάση, εξοικονομώντας σας χρόνο και χρήμα και συνεισφέροντας στην επέκτασή της.

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες υποστηρίζονται μέσω ενός σύγχρονου και εξελιγμένου τηλεφωνικού κέντρου με Computer Telephony Integration (CTI) διασυνδεμένου με το λογισμικό CRM.

Το Τηλεφωνικό Κέντρο και η διασύνδεσή του με το CRM, με πρόσβαση από το Διαδίκτυο (Web Based CRM), παρέχει τα μέσα για την αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες. Το Web Based CRM είναι ο πυρήνας του λογισμικού συστήματός μας και είναι απαραίτητο για την υποστήριξη των απομακρυσμένων συνδρομητών online.

Πρακτικά, το CRM επιτρέπει την πλήρη καταγραφή των συναλλαγών του πελάτη με την επιχείρηση, ώστε ο εκπρόσωπος της My Office που απαντάει στα τηλεφωνήματα κάθε φορά να παρέχει άμεση, προσωποποιημένη, επίκαιρη, γρήγορη και χωρίς λάθη εξυπηρέτηση. Το CRM δίνει, επίσης, στην επιχείρηση και στο κέντρο κλήσεων τη δυνατότητα ανάλυσης του ιστορικού κάθε πελάτη, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις μελλοντικές ανάγκες του και την έγκαιρη προετοιμασία για την εκπλήρωση αυτών.

Το Computer Telephony Integration (CTI) αποτελεί το λογισμικό που συνδέει το κέντρο κλήσεων με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Προσφέρει πολλές δυνατότητες στη διανομή των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων προς τους εκπροσώπους και παρέχει όλη την πληροφόρηση και τα στατιστικά στοιχεία για τις κλήσεις που δέχεται και πραγματοποιεί το κέντρο κλήσεων.

Η Αμφίδρομη Επικοινωνία με τον πελάτη αποτελεί την καινοτόμο υπηρεσία της My Office και στηρίζεται στο Διαδίκτυο (Τηλεγραμματεία μέσω Διαδικτύου με Web Based Customer Relationship Management – CRM).

Με αυτή, γίνεται εφικτή η υποστήριξη των απομακρυσμένων συνδρομητών online ή με Web Portal για PCs & Tablets ή με Mobile App για Smartphones. Παρέχεται, δηλαδή, η δυνατότητα στον εκπρόσωπο της εταιρείας μας να προσφέρει άμεση, ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση στον πελάτη, όπου κι αν αυτός βρίσκεται, ανά πάσα στιγμή!

Αναλυτικότερα, η Αμφίδρομη Επικοινωνία που προάγει η My Office δίνει τη δυνατότητα για:

 • Πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο – 365 μέρες τον χρόνο από οποιονδήποτε υπολογιστή, Tablet ή/και Smartphone, μέσω κατάλληλου web interface
 • Δυνατότητα πρόσβασης των συνδρομητών στο λογισμικό σύστημά μας (CRM) για τη διεκπεραίωση των παρακάτω ενεργειών, οποιαδήποτε στιγμή και από παντού
 • Πρόσβαση στα στοιχεία των ραντεβού (ημερήσιο, εβδομαδιαίο πρόγραμμα κ.λπ.) και στα στοιχεία πελατών
 • Εισαγωγή νέου ραντεβού ή επαναπρογραμματισμός/ακύρωση υπάρχοντος
 • Ανάθεση έργου – ζητήματος – παραγγελίας, π.χ. ανάθεση εξερχόμενης κλήσης προς πελάτες για ραντεβού, μήνυμα κ.λπ.
 • Εσωτερική επικοινωνία του συνδρομητή με τη My Office
 • Ανάγνωση fax (τα οποία θα λαμβάνονται από εμάς), καθώς και κειμένων/παρουσιάσεων (τα οποία θα δακτυλογραφούνται από τους γραμματείς μας)
 • Ακρόαση των μηνυμάτων του τηλεφωνικού κέντρου μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας της εταιρείας

Τα συστήματά μας είναι σχεδιασμένα με τρόπο που εγγυάται την προστασία των δεδομένων σας σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ το προσωπικό μας είναι αυστηρά επιλεγμένο. Σαφώς, δεν προωθούμε τα στοιχεία σας σε διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες μάρκετινγκ κ.λπ.. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, διαβάστε την Πολιτική Προστασίας μας.

Στόχος μας είναι να χτίσουμε μαζί σας μία μακροχρόνια συνεργατική σχέση αφοσίωσης. Ξεκινάμε, λοιπόν, με μία προσφορά εμπιστοσύνης: επικοινωνήστε μαζί μας στο 2105158500 ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα λάβετε εντελώς δωρεάν, για 1 μήνα, τις υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες Τηλεγραμματείας της My Office, ώστε να διαπιστώσετε τη χρησιμότητα – ωφελιμότητά τους!

Σκοπός της προσφοράς μας είναι να γνωρίσετε, χωρίς καμία επιβάρυνση, το εύρος των υπηρεσιών μας και, εφόσον μείνετε ικανοποιημένοι, να συνεχίσετε τη συνεργασία σας μαζί μας.