Όροι χρήσης & πολιτική προστασίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία My Office γίνεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, το Ν. 2472/1997, τη συναφή εθνική, κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις και πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Η εταιρεία My Office διατηρεί αρχείο με τα δεδομένα, προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει οικιοθελώς ο επισκέπτης/χρήστης αυτής της ιστοσελίδας για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης, εγγραφής ως μέλος ή ως πελάτης σε ότι αφορά την παροχή των My Office υπηρεσιών ή συλλέγονται αυτομάτως κατά την επίσκεψη, πλοήγηση σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Σημειώνεται, ότι αν έχει επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής αυτός της πιστωτικής κάρτας, τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (προσωπικά στοιχεία πιστωτικής κάρτας) και η διαδικασία πληρωμής με κάρτα γίνεται μέσω ανακατεύθυνσης στο σύστημα και στον ιστότοπο της συνεργαζόμενης τράπεζας (Τράπεζα Πειραιώς, www.easypay.gr). Tα δεδομένα αυτά αποστέλλονται από τον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη/πελάτη στην ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας, τα δεδομένα αυτά δε συλλέγονται, ούτε επεξεργάζονται, ούτε αποθηκεύονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία My Office.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία My Office (info@myoffice.gr) προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη αρχείου δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, τη διόρθωση αυτών ή άσκηση άλλων σχετικών δικαιωμάτων του σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Η επίσκεψη/χρήση αυτής της ιστοσελίδας και η υποβολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από μέρους του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη της εταιρείας My Office, συνεπάγεται τη συγκατάθεσή του όσον αφορά στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους αυτής της ιστοσελίδας και της κείμενης νομοθεσίας.

 

Πολιτική Cookies

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies:

_ga, 1 day, 1 ημέρα
_gat_UA-73598331-42 , σύνδεση
_gid, 1 ημέρα
pll_language, 1 έτος