Για ενημέρωση καλέστε στο 2105158500

 

 

Πατήστε εδώ για να σας καλέσουμε

 

 

Κατεβάστε το ebook της myoffice και αυξήστε την παραγωγικότητα του γραφείου σας.

 

 

Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της εταιρείας My Office (http://www.myoffice.gr/transfer) υπόκειται στους πιο κάτω όρους, τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά. Σε περίπτωση μη αποδοχής των πιο κάτω όρων, θα πρέπει να αποφεύγεται αντίστοιχα η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ιστοσελίδων, υπηρεσιών της εταιρείας My Office .

© My Office - Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Σύμφωνα με το Ν.2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία, το σύνολο του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κειμένου, φωτογραφίες, γραφικά, βάσεις δεδομένων, προγράμματα η/υ, κ.α.) αυτού του διαδικτυακού τόπου, ιστοσελίδας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας My Office, εκτός από το υλικό που προμηθεύεται από τρίτους και ανήκει στην ιδιοκτησία αυτών. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε μέσο/τρόπο αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους, είδους, του συνόλου του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας χωρίς την προγενέστερη έγκριση της εταιρείας My Office / τρίτων δικαιούχων. Ωστόσο σε περίπτωση επιτρεπτής από το Ν.2121/93 αναπαραγωγής μέρους του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, θα πρέπει να μνημονεύεται η πηγή προέλευσης.

Πληροφορίες, ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε θέμα επιτρεπόμενης μετά από άδεια αναπαραγωγής και άλλων σχετικών με πνευματική / βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας My Office, μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Όρια Ευθύνης
Γενικά το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου, ιστοσελίδας, θα υπόκειται σε περιοδική ανανέωση από την εταιρεία My Office.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν στις υπηρεσίες της εταιρείας My Office (π.χ. περιγραφή, λεπτομέρειες, τιμές, τρόπος χρέωσης, φωτογραφίες, κλπ.), που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο και προέρχονται από τρίτους (π.χ. συνεργάτες, προμηθευτές, παρόχους, διαφημιζόμενους), η My Office δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελλείψεις, λάθη ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παράλειψη στα στοιχεία αυτά.

Επιπλέον, η My Office δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας & ασφάλειας των ιστοσελίδων, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα, ασφάλεια και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης της εταιρείας My Office να παραπέμπεται μέσω ‘συνδέσμων’ (links), ‘υπερσυνδέσμων’ (hyperlinks), διαφημίσεων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση αυτών, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και τους διαχειριστές τους, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, ενώ η εταιρεία My Office απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη.

Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης
Η τελευταία ενημέρωση των παρόντων Όρων Χρήσης έχει γίνει στις 7/1/2009.
Η εταιρεία My Office διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διορθώσει τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και να ενημερώσει αναλόγως τον επισκέπτη/χρήστη αυτής της ιστοσελίδας.

Go to top